Шановні одинадцятикласники! Попрацюйте з теоретичним та практичним матеріалом з теми «Лексикологія і фразеологія»
Слово і його лексичне значення
Синоніми та антоніми
Омоніми і пароніми
Застарілі слова й неологізми
Фразеологія
За підручником у зошитах з української мови виконайте вправи 352, 360.
Бажаю успіху!

0